HERBAL ORIENTAL 5 PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY (HEROPHARM)
0869 658 558
Headquarter: 558 Nguyen Trai st, Ward 8, District 5, Ho Chi Minh city (Số ĐKKD: 0301259775 do Sở KHĐT Tp. HCM cấp ngày 13/07/1998 - Người đại diện: Nguyễn Anh Hùng)
Branch: Infisco building, No. 9, Nguyên Hồng st, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi
Send contact information