Heropharm's customer service and health supplyment center

08/06/2020

Với tâm huyết và hoài bão của ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược phẩm Đông Dược 5 - HEROPHARM, mong muốn hình thành một trung tâm chăm sóc, kết nối giữa khách hàng và doanh nghiệp đang và sẽ phát triển các mặt hàng Thực Phẩm Chức Năng. Trung tâm chăm sóc Khách Hàng và giới thiệu sản phẩm Heropharm ra đời ( Heropharm's customer service and health supplyment center).

Share
Other News