Oriental medicine

New Brain Power Health supplement
Brain Power Health supplement
99,000 vnđ
Supports good activity, strengthens brain blood circulation
New Triselan+
Triselan+
139,000 vnđ
New Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MARIANNE - PYCNOGENOL®
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MARIANNE - PYCNOGENOL®
830,000 vnđ
Giải pháp hỗ trợ cải thiện tình trạng sạm, nám da
Hot Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Magagido
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Magagido
99,000 vnđ 119,000 vnđ
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe TRISELAN chai 60 viên
Contact
Support the treatment and prevention of hemorrhoids, constipation
Hot Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hero Perfect (Ginsenoside Rgl + Rb1>=0.01mg/capsules)
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hero Perfect (Ginsenoside Rgl + Rb1>=0.01mg/capsules)
690,000 vnđ
Enhance kidney functions, sperm production, improve health
Sold out Collagen Nhân Sâm
Collagen Nhân Sâm
Contact
Prevents the aging skin process. Helps skin to smooth and youthful
Hot Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Qui Tinh
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Qui Tinh
Contact
GOOD FOR BLOOD & HEALTH
Sold out Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phong Thấp Thủy
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phong Thấp Thủy
33,000 vnđ
Good for liver, kidney, support to reduce the rheumatism
Hot TPBVSK Khởi Dương Khang Đông Dược 5
TPBVSK Khởi Dương Khang Đông Dược 5
Contact
Enhance physiological health
Sold out TPBVSK Hoạt Huyết Dưỡng Não Đông Dược 5
TPBVSK Hoạt Huyết Dưỡng Não Đông Dược 5
Contact
Increase the blood flow and enhance blood circulation to brain
Sold out Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phong Thấp Fido
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phong Thấp Fido
79,900 vnđ
GIÚP BỔ CAN, THẬN, LƯƠNG HUYẾT, KHU PHONG, TRỪ THẤP