HERBAL ORIENTAL 5 PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY (HEROPHARM)
0869 658 558
Headquarter: 558 Nguyen Trai st, Ward 8, District 5, Ho Chi Minh city (Số ĐKKD: 0301259775 do Sở KHĐT Tp. HCM cấp ngày 13/07/1998 - Người đại diện: Nguyễn Anh Hùng)
Factory: 40 Tan Thanh st, Ward 12, District 5, HCM city
Send contact information