Sứ mệnh

sứ mệnh

Heropharm xây dựng đội ngũ nhân viên vững vàng kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp lên hàng đầu. Thông qua những nỗ lực nghiên cứu, hợp tác nhằm mang đến giải pháp tốt nhất chăm sóc sức khỏe con người.

Heropharm hy vọng sẽ mang lại giá trị gia tăng lớn nhất dành cho đối tác tạo động lực gắn kết khách hàng hơn nữa.

TRÁCH NGHIỆM XÃ HỘI

Công ty Heropharm luôn thường xuyên chia sẻ trách nhiệm với xã hội qua những hoạt động thiết thực. Luôn hướng đến cộng đồng với phương châm “Vì sức khỏe cộng đồng” là hoạt động xuyên suốt nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Cùng chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo, Heropharm tích cực tham gia các chương trình y tế khám chữa bệnh, phát thuốc từ thiện, tuyên truyền sức khỏe…

Heropharm phấn đấu xây dựng và phát triển thành biểu tượng của Công ty giàu tính nhân văn, tính cộng đồng, làm chuẩn mực cho mô hình Công ty kiểu mới: Công ty phát triển vì cộng đồng.