1900 6901
Công ty Cổ phần Dược Phẩm Đông Dược 5
https://heropharm.com/
https://heropharm.com/catalog/view/