Đông dược
Sản phẩm

Đông dược

Bổ dưỡng

Bổ dưỡng

Sâm qui tinh, Hoạt huyết dưỡng não Đông
Hô hấp

Hô hấp

Siro ho người lớn, siro ho trẻ em
Tiêu hoá, Trĩ

Tiêu hoá, Trĩ

Mát gan giải độc, Giải độc mát gan, Tiêu độc hoàn....